středa 18. září 2013

Rozhovor: Lída Fikturová a Centrum právní pomoci

Lído, ty jsi byla pověřena prací na Centru právní pomoci v ePoptávka.cz, prosím tě představ se nám. Jak pracuješ dlouho v ePoptávka.cz a na jaké pozici?

Jmenuji se Ludmila jak už zaznělo v otázce a pracuji ve firmě více jak 2 roky jako pracovník zákaznické podpory.

Jaká je náplň tvojí práce?

Hlavně telefonická a emailová podpora zákazníků a řešení jejich problémů v rámci našeho systému. Kromě CPP mám také trvale na starost českou a slovenskou verzi protálu Profito.
 
Jak se ti v B2M pracuje?


Má práce je celkem hodně psychicky náročná, protože se na mne obrací téměř výhradně lidé s problémy. A občas se člověk nevyhne i ostřejšímu rozhovoru. Nicméně stresující povahu své práce vynahrazuje dobrý pracovní kolektiv.

Pojďme se teď podívat na samotné CPP. Zavedli jsme ho v listopadu 2012 a máme tedy za sebou zhruba pùl roku jeho fungování. Rád bych trochu bilancoval.

Je to rozhodně krok dobrým směrem. Posiluje důvěru zákazníků v náš systém. Dává nám prostředky jakými je možno působit jako prostředník v obtížné komunikaci mezi dodavateli a poptávajícími.

Jak se díváš na samotnou myšlenku právně podporovat takto naše zákazníky?

Myšlenka je to dobrá, ale ve většině případů se jedná spíše o mediační službu než o faktickou právní pomoc. Každopádně CPP nemá kompetence rozhodovat právní spory, to mají soudy.

Kolik žádostí do CPP jsi za celou dobu zpracovala?

Celkově asi 50. Ale bylo tu i dost případů, u kterých se nakonec ukázalo, že se nejedná o naše zákazníky.


Kdo se na tebe více obrací - poptávající - nebo dodavatelé?

Hlavně poptávající, dodavatelé se také obracejí, ale ve výrazně menší míře.

Jaký je typický problém žadatele?

Nejčastější je, že došlo pouze k ústní dohodě mezi dodavatelem a poptávajícím. Nicméně dodávka neproběhla dle představ poptávajícího a následné řešení si obě strany představují odlišně a není možná dohoda obou stran.

Jak nejčastěji případy řešíš? Jaké máš pro to nástroje?

V první fázi je potřeba se dobrat jádra problému. To spočívá hlavně v komunikaci s oběma stranami a získání všech podrobností a dokumentů, což bývá většinou velmi složité. V druhé fázi se porovnají získané informace, které vedou k dalším krokům v jednání obou stran. Samozřejmě monitoruji, zda došlo k vyřešení situace, ale jak už jsem v předchozí otázce zmínila kompetence CPP jsou pouze omezené.


Co by jsi, pro bezpečné obchodování na ePoptávka.cz, oběma stranám doporučila?

Určitě bych před uzavřením obchodu doporučila, aby si obě strany své obchodní partnery prověřily. A to jak např. v obchodním či živnostenském rejstříku, tak je dobré ověřit reference na internetových portálech a v tématických diskuzích. K těmto se lidé uchylují, bohužel často ve chvíli, kdy po uzavření obchodu vznikl problém a nikoli před uzavřením obchodu. Samozřejmostí je, dle mého názoru, uzavření obchodu písemnou formou, ze které by byly patrné práva a povinnosti obou stran, stejně tak jako jejich jednoznačná identifikace. Neméně důležitá je také evidence plateb za prováděnou zakázku, aby bylo nožné předejít i drobným nedorozuměním, která mohou i dobře probíhající zakázku nepříjemně zkomplikovat.


Je něco co považuješ za dùležité a nepadla na to otázka? :)

Ne, myslím, že již vše bylo řečeno a všem našim zákazníkům bych jen ráda popřála mnoho úspěšně ukončených obchodů.


Díky za rozhovor.

Žádné komentáře: