čtvrtek 9. dubna 2015

Nejlepší zaměstnanci B2M.CZ za 1.kvartál roku 2015

Dnes jsme na celofiremním meetingu B2M vyhlásili a odměnili nejlepší zaměstnance B2M.CZ za první kvartál roku 2015Upřímné poděkování, a ocenění na míru k tomu, vyjadřuje vedení B2M.CZ těmto zaměstnancům:

Ivana Beniaková - akviziční týmza nejvyšší akviziční obrat

Adéla Najmanová - poptávkový týmza 6 190 zadaných poptávek a nejvyšší produktivitu

Adam Šilhavý - zákaznická podporaza 6 281 zpracovaných požadavků a optimalizaci interních procesů zákaznické podpory

Tereza Kouglová - retenční týmza nejvyšší dodaný retenční obrat 

Všem ještě jednou blahopřeji a přeji jim, aby zůstali i nadále umístěni na desce cti Nejlepší zaměstnanci B2M.CZ!

ČT24: O zakázky malého rozsahu se v Česku neuchází dost malých živnostníků

"Bojuje s tím například Správa státních rezerv. Nově chce hledat firmy prostřednictvím webových stránek Hospodářské komory. Všechny zakázky budou i nadále vypsány ve Věstníku Ministerstva pro místní rozvoj." Ekonomika ČT 24, 7.4.2015

Jako příklad byl redakcí pořadu Ekonomika ČT 24 uveden lakýrník Jan Zeman, který zaměstnává ve své dílně dalších 5 zaměstnanců a zakázky získává především prostřednictvím doporučení. Rád by měl víc zákazníků - na prohledávání zakázek na internetu nemá ale dost času. S tím by mu teď mohla pomoct Hospodářská komora. Na svém webu chce vyvěšovat zakázky malého rozsahu. Svým členům je chce zasílat na e-mail.

Prezident Hospodářské komory, pan Vladimír Dlouhý, komentuje tuto situaci dále: "V současné době podmínky pro živnostníky, pro malé a střední podnikatele v naší zemi nejsou ideální a toto budiž jedna z cest jak jim aspoň trochu krátce pomoci."

Předseda Správy hmotných rezerv pan Švagr dále uvádí: "Měli jsme problém s tím, že buď se nám nehlásili místní firmy, nebo se nám hlásili stále stejné firmy." Správa hmotných rezerv vypsala jen loňský rok přes 70 tendrů za několik desítek milionů korun. Ne vždy se ale do výběrového řízení přihlásili alespoň 3 zájemci jak to určuje zákon. Hospodářská komora by zveřejňování informací o zakázkách ráda nabídla i dalším státním institucím.


Co k tomu dodat? Záměr jistě chvályhodný a je panu prezidentovi ke cti. Dovolíme si však připomenout, že to státní správě a komoře trvalo mnoho let, než se propracovala ke zjištění a konkrétním krokům podpory přístupnějších veřejných zakázek malého rozsahu.

V této oblasti pomáháme živnostníkům a malý a středním firmám již od roku 2006 kdy jedním z modulů služby ePoptávka.cz je zasílání poptávek veřejných subjektů a zejména od konce roku 2012, kdy jsme spustili službu ÚředníNástěnka.cz. Ta zpřístupňuje podlimitní veřejné zakázky a zakázky malého rozsahu již cca 9 tisícům zakázníků, monitoruje několik tisíc zdrojů webů státní správy a zasílá měsíčně e-mailem 4 - 5 tisíc veřejných zakázek malého rozsahu.
Ve vší úctě si domnívám, že státní správa či ani Hospodářská komora nemají větší šanci na úspěch bez spolupráce komerčního sektoru v této oblasti. Je fajn, že zakázky budou na webu Hospodářské komory, kolik podnikatelů - zejména těch malých, je však jejím členem a jaká je návštěvnost tohoto webu. Státní správa produkuje neustále mnoho webů, věstníků, elektronických tržišť. Zakázky jsou potom roztříštěné na mnoha místech a fakticky neexistuje centrální úložiště, které provozuje státní správa. Naše služby suplují efektivní činnost veřejné sféry a myslím že to vzhledem k počtu zákazníků děláme dobře a efektivně, o čemž svědčí spokojení zákazníci s naší činností.

Přesto výše uvedenou reportáž považujeme za potvrzení správného směru naší činnosti. Kde nefunguje stát, funguje soukromý sektor. Mohlo by se zdát, že až se stát zmátoří a začne to dělat dobře a efektivně, že nebudeme mít prostor k byznysu. Dovolil bych se ovšem být mírně skeptický k tomu, že takováta situace kdy nastane. Nechť se na mne za toto nezlobí. Soudím také podle toho, jaký mediální efekt a reakci klientů vyvolala aktivita slovenské vlády v souvislosti se zavedením centrálního místa veřejných zakázek s názvem EKS (Elektronický kontraktačný systém). Záměr dobrý - provedení kulhá. Z reakcí zákazníků víme, že nejsou s touto službou spokojeni. Po seznámení se se systémem nastalo vystřízlivění a pokud jsme pochybovali, zda naše služby budou mít stále smysl mohu nyní s klidným svědomím říci - mají smysl a možná ještě větší. Soukromý sektor je zkrátka podstatně flexibilnější v konceptu a provedení dané služby.
Prohlášení a záměr pana Dlouhého považuji spíše za politický akt - reálný dosah totiž mnoho nemá. Zakázky malého rozsahu konkrétně Správy hmotných rezerv jsme za rok 2015 rozeslali již několika desítkám tisíc dodavatelům a bylo jich konkrétně 24. Za rok 2014 jsme rozeslali 61 podlimitních a 3 nadlimitní veřejné zakázky ze zdroje sshr.cz. Problém není v tom, že by firmy o zakázkách nevěděli. Problém je v tom, že se nechtějí účastnit formálního výběrového řízení, protože státní správa se v procesu nákupu a výběrového řízení chová značně jinak, než komerční zákazník. Je zde patrná dlouhodobá skepse, kterou podporují Pandury, Gripeny, OpenCard, Blanky apod. - zkrátka ty velké a zprofanované a promiňte mi to vyslovit - doslova zpackané - kauzy.

Jenže pojem veřejná zakázka je jen jeden a negativní reputace potom padá i na ty malé, podlimitní. Zeptejte se 100 podnikatelů, co si myslí o veřejných zakázkách - dozvíte se pravděpodobně nepěkné věci. My se jich ptáme dennodenně a musíme s tímto postojem pracovat. A opět pracujeme za stát. Motivujeme a přesvědčujeme živnostníky a malé firmy, že má smysl se veřejných zakázek účastnit a překonat úskalí výběrového procesu. A daří se nám to. Je škoda tyto zakázky přece nechat konkurenci.