pátek 8. května 2015

Skvělá služba: OptikDoDomu.cz

Taky vás štvou nesmyslné ceny za pěkné dioptrické brýle a odlehčená skla? Vzpomínám si na dobu vysokých marží optik - tak před 10 lety, kdy se např. 1 brýle, velmi pěkné, značkové, pořizovaly celkem za 8 - 10 tis. Kč. Kdeže ty sněhy jsou. Marže padají, optiky mají problém. Lidé si už umí nakoupit pěkné obroučky v e-shopech a nechat si do nich pouze dodělat skla.

Setkal jsem se zajímavou službou www.optikdodomu.cz, jejíž obchodní zástupce přišel s nabídkou obrouček až k nám domů. Byla to tedy paní, paní Míša, známá mé ženy, mimochodem osoba, která se svým manželem rozjížděla, ale už zavřela projekt LadyBox (kosmetické balíčky).

Zkoušeli jsme asi 20 obrouček, daleko více než bych měl trpělivost v obchodě optiky. Bylo to doma, žena mi to fotila, abych se mohl podívat, co jim říkám. Vybral jsem si dvoje pěkné brýle, které i mírně tenčenými skly plus sluneční diptrické brýle. Vyšetření a změření očí jsem samozřejmě musel absolvovat zvlášť u svého očního - v tom je pohodlí optiky - zpravidla mají své vyšetření v ceně služeb.

 


Skvělá věc, propojit tradiční službu kamenných obchodů s prodejem obchodních zástupců. Kdo chce - předám kontakt a mohu doporučit :-) !

5 let v B2M

V květnu 2010 jsem přicházel do kanceláře majitele společnosti Petra Valeše ve svém světlém plášti a těšil se co mě tam čeká. Reagoval jsem na inzerát Online marketing manažer / vedoucí poptávkového týmu  Tým byl 15 členný a neprodejní - tým administrátorů poptávek a veřejných zakázek. Pamatuji si ještě danou kancelář, která je dnes již součástí IT oddělení. B2M.CZ potažmo hlavně projekt ePoptávka.cz byla perfektně rozjetá online služba, která se prodávala online a e-mail marketingem.

Byl jsem v té době unavený z neúspěchu v prodeji a velmi dole co se týká vlastní schopnosti obchodovat v přímém prodeji. Uplatnění v předchozím zaměstnání se mi nepodařilo, už mi to nešlo. Chtěl jsem práci mimo prodej a dostal ji. Obloukem jsem se k řízení obchodu vrátil po několika letech v B2M nejprve v podobě spolupráce s externími call-centry až k formě interních obchodních týmů.

Poptávkový tým a pár věcí z online marketingu - typicky e-mailing prodejní i neprodejní, částečně produktový management - mně naplňovali a cítil jsem velmi dobře. Byl jsem ve firmě pár dnů a přišla hned pařba :-), na které jsem se seznámil více s Jakubem, velkým parťákem v B2M. Postupem času jsem spíše vlastním zájmem začal pronikat i do dalších věcí, ať již šťouráním v prodejních výsledcích v interním systému, tak společnými pověstnými ´hustými´ poradami v naší (nedýchatelné) zasedačce.

RS tým

Jako velký milník, který firmu i mne posunul dopředu vidím hlavně rozhodnutí přejít z online (e-mail) retence na tým 10 telefonních retenčních operátorů. Zde se zrodil náš stabilní - perfektní - a nesmírně loajální RS tým. Byla to zkouška, pilot - sázka do loterie a vyšlo to. Lidé na telefonu zdvihli retenci o 10 - 15 %, což bylo vysoce rentabilní. Po delší době vedení týmu Veronikou a také krátce mojí ženou jsme hledali osobu, která to opět zvedne na vyšší úroveň a přišla Soňa a vede dobře RS tým do dnešní doby. Firma nadále akvizičně pokračovala v tom, co uměla velmi dobře - v prodeji svých služeb online.

Telefonní akvizice

Potenciál prodeje v e-mail marketingu byl však omezený svými možnostmi - při jedné z mnoha společných porad - brainstormingů - přišel nápad. Proč bychom neměli vyzkoušet telefonní studenou akvizici našich produků? Myšlenka přišla před Vánocemi v roce 2011. Jak bylo a je v naší firmě zvykem - museli jsme vyzkoušet (pilotovat) co nejdříve, abychom věděli zda to externímu partnerovi - call-centeru půjde tak, abychom je zaplatili a firmě z toho zůstala dlouhodobě rentabilní část. B2M stabilně spolupracovala z týmem call-centra z Krnova, jenž pro B2M skvěle vedla řídila Petra. Tam však převážně jela cross-sell kampaň na zákaznících, kde byla vyšší úspěšnost.

Vypsali jsme výběrové řízení a mezi všemi nabídkami byla také ta od Patrika :-). Přišel takový zajímavý chlápek, nic nebylo problém, působil sebevědomě a takový byl také jejich výsledek. Vynikající. A tady začala velké jízda splupráce a zvyšování výnosů díky jednomu a daším akvizičním call-centerům.

Akviziční jízda

Začala na začátku roku 2012 s jedním partnerem a trvá do dnes, kdy máme 3 akviziční partnery, dlouhodobě stabilní. O jejich schopnostech nepochybujeme. Můžeme si vzájemně poděkovat za dlouhodobě dobrý byznys, který společně produkujeme. Naším cílem v letech 2012 - 2014 bylo rozšířit počet výkoných akviziční partnerů a to se podařilo. V té době prodávalo naše služby až 70 operátorů, našich či externích. Firma se postupně měnila svým charakterem z firmy technologické na firmu obchodní. Prodej dostával stále větší prioritu, přesto zůstával akcent na produkt a udržování a zvyšování počtu poptávek a veřejných zakázek v systémech.

Ředitelem

Na podzim 2011, zhruba po 1,5 roce působení přišla nabídka stát se ředitelem. Novum ve firmě, kterou řídil do té doby sám majitel. Nastalo období jeho postupného mizení z detailů, které nebylo ze dne na den, ale nastalo. V PR jsem byl také osobou, která hovořila za firmu, Petr nechtěl být z osobních důvodů tváří firmy tak, jako např. Ivo Lukačovič.

Houston

V květnu 2013 přišel Petr s tím, že firmě prospěje soustředit klíčový management v jedné řídící či velící kanceláři, což by nás mělo opět posunout dále. Odtrhnout se od provozu a věnovat se rozvoji. Kancelář, do které jsme se měli já, Jakub, Petr a Soňa (později se přidala Alena), sestěhovat ze svých míst rozptýlených po firmě měla netypický oválný charakter. Jako správnému velínu jsme jí začali říkat Houston. Zpětně to vidím jako geniální a prozřetelný krok - investice do nové kanceláře a jejího vybavení se vrátila v násobcích.

Nápadníci B2M

B2M byla a je ´bohatá nevěsta´. Během mého působení jsem byl při dvou jednáních o prodeji podílu či celé firmy. Bylo to zajímavé sedět na těch schůzkách, slyšet a cítit ten zájem a sledovat nabízené a uvažované cifry. Taky satisfakce za dobrou práci. Petr je těžká váha ve vyjednávání - nemá zásadní motiv prodávat firmu, na rozdíl od řady jiných, kteří prodávají. Byznys je dlouhodobě stabilní, funguje. Finanční motiv není zcela nejdůležitější, prodejem by se uzavřela jedna velká kapitola, ztrácí se nezávislost, celé by to bylo jiné. Seznam.cz nevyšel - to byl jediný nápadník, který stál za to, protože on jediný mohl dát službám a jejich službám prostor, podporu a velkou popularizaci. Druhý nápadník kterého neuvádím, zde byl spíše finanční motiv, ten strategický nebyl až tak zřejmý. Taky to však byla zajímavá firma, resp. skupina firem, která hodně a dynamicky roste a posiluje.

Inhouse

V polovině roku 2013, po skvělých prodejních výsledcích externích partnerů, přišla myšlenka - když to dokážou oni, proč bychom to nedokázali sami. Cílem nebylo prodej přetáhnout dovnitř, cílem bylo získat více prodejního výkonu. Začali jsme se 3 operátory (jedna z pvních byla Jarka Novotná, která si stále drží svůj prodejní výkon) v malé prodejní laboratoři a dnes po 2 letech jsme na téměř 40 operátorech. Inhouse týmu prokázali své služby dva velké prodejní a manažerské talenty - rozjíždečem byl Filip a tím správným boostovačem oddělení Pavlína. V obdobné době jako zakládáme inhouse prodejní tým přichází do firmy, víceméně zpět, protože už zde působil, Martin, který pracuje na produku a online marketingu a pozvedává ho na výbornou úroveň.

A co dál? 2015 - 2020 :-)

Víme.  Běžíme dál a máme našlápnuto v jednom projektu, který nyní nabírá na produktové síle a připravujeme se na zahájení prodeje. Stejně tak máme vizi a plán, jak opět posílit a navýšit naše prodejní kapacity - obě věci bych si rád nechal na další posty :-)

Za těch 5 let se stalo hodně věcí. Poznal jsem spoustu skvělých lidí ve firmě i mezi obchodními partnery. Přiznám se, že 5 let jsem ještě v žádné práci nevydržel. Myslím, že tu ještě nějaký čas budu :), energeticky to funguje, po krizi jsem zpět.

Jestli mně něco bavilo, tak to byla společná týmová práce - společné ovlivňování se. Tím vznikaly fantastické věci, které přinesly spoustu výnosů do firmy. Na lidech kolem sebe jsem oceňoval a cením si nadále Petrova citu pro marketing v širokém slova smyslu a Jakubovi schopnosti si v krátkém čase osvojit libovolnou technologii. Rád jsem přinášel svou do mlýna, což je pravděpodobně zkušenost s prodejem z předchozích zkušeností.

Mé poděkování a pokora patří nejbližším kolegům a spolupracovníkům ve firmě: Petrovi, Jakubovi, Martinovi, Soně, Pavlíně, Tomášovi, Honzovi, Hynkovi a Jitce - and celé company. Poděkování patří zástupcům partnerů, ze kterých se za ten čas stali také přátelé: Patrikovi, Petře, Ivanovi, Jurajovi a Michalovi - zkrátka všem, i samozřejmě těm, které jsem nyní, více nezáměrně než záměrně, neuvedl.

Tak do další pětiletky - všem, B2M i sobě - Good Luck! 

středa 6. května 2015

Stepky v předsíni


Provozujeme e-shop se stepařskými botami značky Bloch. Nemáme kamenný obchod - neuživil by se. Někteří zákazníci k nám však přesto přijdou si boty vyzkoušet a podívat se na ně. Měl jsem pocit, že se cítí nesví - znáte ten pocit, když jdete k někomu domů z jiného důvodu, než je návštěva - máte takový divný pocit. Aby se cítili ´jako v obchodě´ a ne ´jako u nás doma´ udělali jsme takovou stěnu, kde jsou boty vystavené. Je v předsíni, kde obvykle ke zkoušení bot dochází. Stačilo přemalovat stěnu barvou našeho shopu, pár poliček, řezacím plotrem vyřezat názvy bot a pak už jen instalace stepek. Máme z toho radost. Jen, jak na potvoru, sezóna spěje k prázdninám a lidi přestali chodit :-) Při instalaci jsem zjistil, že by mně docela bavilo dělat interiéry obchodů - baví mně to vymýšlení, realizace i improvizace.

úterý 5. května 2015

Video reference na ÚředníNástěnka.cz

O své zkušenosti se službou ÚředníNástěnka.cz referuje pan Adámek, majitel společnosti WARD Co, s.r.o. v naší video-referenci:


Další reference naleznete zde: IN OPTIK - LD BOHEMIA -  K-TOP - INTRACO-MICRO

Za koncept, natáčení a výsledný střih díky Martin Hrášek a Jiří Ondera B2M.CZ

pondělí 4. května 2015

Tap 2015: volba vedení, akce

Volba vedení ČMSS z.s.

Milí stepaři,

kandiduji i podruhé na prezidenta ČMSS z.s. Nechci utíkat od rozdělané práce. Ústřední tématem, které rezonuje v klubech je téma přesměrování financí z CDO do organizace stepařských akcí.  Chceme z peněz stepařů, resp. z peněz rodičů, kteří to financují, platit nutné výdaje na organizaci MČR ve stepu - nájem sportovní haly, zvukaře, osvětlovače, mezinárodní porotu apod. Zkrátka výdaje, které mají skutečný smysl pro rozvoj žánru a na co má step legitimní nárok. Nechceme z členských příspěvků stepařů platit funkcionáře, manažerské odměny a cestovní příkazy. Jsme si vědomi nutnosti finanční a členské solidarity a že provoz velké taneční organizace, která zastupuje IDO v ČR, něco stojí. Bude však tato solidarita stále ´poplatkem za reprezentaci´? Hodnota, kterou CDO deklaruje že poskytuje stepařům zpět, podle nás není adekvátní výši poslaných členských příspěvků. Chtěli bychom v CDO být rádi, ne jen z donucení daném licenční smlouvou s IDO, díky které se nominuje na zahraniční soutěže. Je to úsilí nejednoduché, ale věříme, že se to podaří.

V roce 2015 financuje ČMSS účast dvou zahraničních stepařů pro porotu MČR v Plzni - účast Rubena Sancheze a Alexandra Ostanina. Těšíme se, že porotu obohatí svými stepařskými zkušenostmi.

Dále bychom rádi pracovali na změně názvu našeho spolku. Českomoravský stepařský svaz z.s. je název poplatný době svého vzniku, tj. konci 90. let 20. století.. V dnešní době, kdy chceme sdružením českých stepařů oslovit také zahraničí, by se více hodil název anglický. Tak nám porozumí nejenom v IDO, ale také v obdobných evropských stepařských asociacích. K novému názvu patří nové logo a nový web.

Chceme letos opět pořádat dvě stepařské pohárové soutěže. Zda to vyjde je otevřené - podle toho, zda získáme finance. Pokud dostaneme grant od Magistrátu Hl. m. Prahy, potom v listopadu v Praze v obvyklém termínu a aranžmá bude pražský pohár. 

Jako druhý budeme spolupořádat pohárovou soutěž a účast stepařů na Dance Life Expo 2015 ve spolupráce s BVV, termín je 6.-8.11.2015. Letos se v Brně můžete těšit na více soutěží a více seminářů. Vzhledem ke vztahu s DLE a finančnímu zajištění z jejich strany můžeme již říci, že tento pohár bude!

Tak to jsou nyní zásadní věci, na kterých chceme pracovat. Volba probíhá 4.-6.5., pozici volí výbor ČMSS sestávající ze 7 členů.


Otto Kočí


Tap akce v ČR - 1. polovina roku 2015

Začínáme nyní v Plzni, kde se od 15. do 17.5. koná Plzeňský festival stepu. Přijede Daniel Borak se svojí maminkou Libou Borak, je na co se těšit.


Pokračujeme v Praze, 22. až 24.5., kdy je Tap Dance Day, který pořádá taneční studio ZIG-ZAG v čele se Zdeňkem Pileckým. Se zahraničních hvězd se těšíme na semináře a účast americké hvězdy Michelle Dorrance a britské hvězdy Avalon Rathgeb - pecka!

6.6. je Mistrovství ČR ve stepu - opět v Plzni. V porotě zasednou dvě zahraniční stepařské osobnosti: Ruben Sanchez a Alexander Ostanin - těšíme se na tyto posily!

Po českém stepařském klání následuje evropské - Mistrovství Evropy ve stepu, resp. IDO European Tap Championship - je 3. až 5.7. v Praze. Skvělá možnost jak získat cenné medaile z ME na domácí půdě! Věříme, že český step uspěje stejně dobře jako na minulém MS v roce 2014.

neděle 3. května 2015

Apple soutěž B2M

V BM věříme na nastavování motivace obchodníků tak, aby fungovala. Věříme, že se to podaří i tentokrát v této soutěži pro naše významné obchodní zdroje, interní i externí.

Velká Apple soutěž, tedy soutěž obchodníků o produkty Apple - tedy pro nejlepší iPhone, iPad a až po různé verze iPodu, začíná zítra 4.5. a trvá do 12.6. Soutěží obchodníci mezi sebou a vždy nejlepších X vyhrává. Soutěží se každý den, každý den se bojuje o speciální B2M bankovky zvané "applovky", které vydala B2M banka (když jsme je vyráběli, řekli jsme si jestli si normální peníze nakonec netisknout :-)).


S marketingem soutěže jsme si hráli a bavilo nás to. Často nyní používáme roll-upy pro vizualizaci témat a informací, bankovky applovky jemně připomínají svými barvami euro a protože nebylo v našich silách odstartovat soutěže osobně u partnerů - natočili jsme krátká videa.Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí a nezapomeňte: Hrajeme každý den!