pátek 7. října 2016

čtvrtek 6. října 2016

Ex Prezident

ČTK: Praha 4.10.2016. Prezident Českomoravského stepařského svazu (ČMSS z.s.) Otto Kočí z důvodu pracovního zaneprázdnění rezignoval na svoji funkci vedení stepařské asociace. Členské základně toto rozhodnutí sdělil v otevřeném dopise. 

Zůstává nadále porotcem soutěží ve stepu, členem TAP komise CDO, kterou nově řídí její nový předseda Tomáš Slavíček. Pořadatelství tap akce v rámci Dance Life Expo si převzala pod svá křídla Martina Konečná z NO FEET Brno.

Všem za pokračování v rozjeté práci děkuji!

úterý 4. října 2016

Národní registr pro sledování faktur

Spustili jsme novou službu s názvem Národní registr pro sledování faktur. Jedná se o inkasní službu pro malé a střední firmy, která umožňuje a pomáhá firmám domoci se svých neuhrazených pohledávek.

Trh inkasních agentur existuje již dlouhý čas - inkasní agentury zpracovaly v roce 2015 pohledávky za zhruba 21,3 mld. Kč a z toho pohledávky za domácnostmi tvořily více než 84%.

Národní registr pro sledování faktur spolupracuje s inkasní agenturou Logicall, která patří do top 5 agentur v ČR a je největší agenturou na trhu B2B pohledávek.

Inkasní agentury pracují v drtivé části pro velké klienty typu mobilní operátoři, banky apod., kteří mají tisíce - desetitisíce pohledávek. Segment malých a středních firem je tak zatím opomíjen z několika důvodů - ten nejčastější je schopnost získat takové klienty v dostatečném počtu. Obtíží je také schopnost připravit řešení a službu takovým ´instantním´způsobem, který službu výrazně zjednodušší a zpřístupní tomuto typu klientů.

V našem pojetí je Nafr službou, kdy za paušální poplatek ve výši 600 či 500 Kč za 1 dlužníka, bude Národní registr pro sledování faktur ve spolupráci s Logicallem pracovat na 5 až 10 dlužnících. Výše pohledávky není omezena, stejně jako není omezen počet pohledávek za jedním právním subjektem. Orientujeme se samozřejmě na firemní pohledávky, nikoliv na soukromé.

Řešení se nám jeví jako cenově velmi výhodné, zejména ve srovnání s obvyklou provizí inkasních agentur ve výši zhruba 20 - 30% z ceny pohledávky, nebo s právními a soudními náklady ve výši 10 - 15 tis. Kč na právní řešení dluhu.

Klient Nafru bude ve svém online účtu informován o zahájení insolvenčního řízení a o každém kontaktu a komunikaci s dlužníkem (písemná upomínka, e-mail, tel. hovor, SMS apod.).