pondělí 2. září 2013

Revoluce v poptávkách - neomezené poptávky a cílení na klíčová slova


Dnes začíná naše prodejní kampaň pro podzim 2013. Jejím velkým motivem je, podobně jako v případě mobilních operátorů, neomezenost užívání služby zasílání poptávek. Významným doplňkem je dále velké produktové zlepšení - cílení na klíčová slova.


Neomezené poptávky znamenají, že dodavatel již nebude omezován dodávkou poptávek z vybraných oborů (nejen proto, že cílit již nebude na obory, ale na klíčová slova), ale pro své běžné uživání a běžné podnikání mu umožníme zasílání neomezeného počtu kontaktů poptávek z jakéhokoliv oboru (samozřejmě, že se budeme interně bránit možnému vykrádání nekale-konkurenčními službami).

Dovoluji si dále více rozvést zásadní zlepšení funkčnosti ePoptávka.cz pro dodavatele - zasílání poptávek pomocí klíčových slov.

Považuji osobně tuto změnu za tak řádově velkou, jako když Seznam přecházel z vyhledávání v katalogu na vyhledávání fulltextem, nebo když se inzertní výdaje začali přesouvat ze zápisů v katalogu do PPC reklamy. Ostatně princip shod a práce s vyhledávacími výrazy je pro nové cílení poptávek na klíčová slova velkou inspirací.

Do této doby fungoval proces zasílání poptávek tímto způsobem:
  • dodavatel si vybral obory, ze kterých chtěl poptávky zasílat,
  • poptávka byla operátorem zařazena do daných oborů v rámci zpracování poptávky,
  • na základě toho matchingu byla poptávka odeslána dodavateli.

Slabinou cílení na obory je jejich slabá vymezenost a široký záběr. Do jedné kategorie jsou zasílány poptávky o které jedna skupina dodavatelů stojí a další nestojí, ale všechny tyto poptávky lze principiálně zařadit do daného oboru.

Významná část registrovaných dodavatelů nechce z důvodu vysokého rozptylu poptávek službu dále využívat - samotné filtrování a vyhodnocování je časová investice dodavatele. Proto jsme se rozhodli se touto cestou vydat a službu ePoptávka.cz zlepšit - tedy zajistit lepší cílení.


Co lze tedy v novém cílení tedy nastavit?

Především samotná klíčová slova. Klíčové slovo je vyhledávací dotaz, který prohledává titulek (název) a samotný obsah poptávky. V případě shody celého vyhledávacího dotazu (v případě sousloví tedy všech slov - bez rozdílu umístění) je rozhodnuto o pozitivním matchingu a poptávka zaslána dodavateli. Celý index poptávek, a samozřejmě zejména všechny nové poptávky, prochází procesem lemmatizace. O lemma je index obohacen, odpadají tedy negativní vlivy nezaslání poptávky z důvodu rozdílného gramatického tvaru klíčového slova. V této verzi neumíme pracovat s kontextem. Uvidíme co celá technologie přinese a jaké budou zákaznické reakce na systém. Je možné také využít vylučovacího slova, se zápisem !slovo, např. nákladní doprava !lodní.

Ukázka fungování klíčových slov:Současně se vložením klíčového slova je dodavateli poskytnut odhad počtu zaslaných poptávek za období služby na základě historických dat ..


.. a současně má možnost náhledu obsahu poptávek z historických dat, pro ujištění že dané slovo funguje podle jeho očekávání.


Dále lze nastavit (bylo možné již dříve):

Obraty poptávek, kraj realizace poptávky, zaslání soukromé - firemní poptávky, zaslání atraktivní poptávky (nad 200 tis. Kč) v případě že je i z jiného kraje, zasílání poptávek ze zahraničí, pokud je poslána do ePoptávka.cz

Nároční dodavatelé mohou klíčová slova sdružit do sestav - pro další nastavení a přehlednější správu tematicky souvisejících klíčových slov.Nastavení krajů, obratů poptávek a další nastavení lze aplikovat také na každou sestavu zvlášť. Což znamená např. velkou výhodu v tom, že poptávky vyvolané klíčovými slovy z dané sestavy lze zasílat na samostatný e-mail, nebo nastavit jiný výběr krajů a obratů. Sestavy jsou ve výchozím módu vypnuté, je možné je zapnout v profilu. Sestavy dodávají nastavení zasílání poptávek velkou variabilitu.

Velké díky Jakubovi Trunečkovi za skvělý a rychlý vývoj. Přejeme cílení na klíčová slova a neomezenému tarifu mnoho spokojených dodavatelů! Sami sobě přejeme hodně energie do dalších inovací!

Žádné komentáře: