čtvrtek 17. února 2022

Výzkum: Zprostředkování práce pomocí digitálních platforem

Byli jsme osloveni, jako provozovatel poptávkových systémů ePoptávka.cz a AAApoptávka.cz, Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, abychom se zapojili do výzkumu s názvem Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta? formou online rozhovoru.

Netušil jsem, že takový výzkum probíhá a jaké cíle sleduje, či jaké má zadavatel od něj očekávání. Pochopil jsem, že se jednalo o zadání Ministerstva práce a sociálních daní. 

Cílem bylo pochopit fungování naší platformy, tedy jaký vztah je mezi dodavatelem, poptávajícím a námi jako provozovatelem. Myslím, že jsme nenarazili na téma v rámci naší platformy, které by zavdávalo příčinu či podnět speciální legislativní úpravy.

Odpovídal jsme tedy poctivě na otázky a zažíval dojem, jako kdysi, když jsem studoval sociologii na FF UK, nebo když jsem si vybavil film Vrať se do hrobu - sociolog Víťa :)


Žádné komentáře: