čtvrtek 11. října 2018

AAApoptávka 1 měsíc po převzetí

31.8.2018 jsme nabyli vlastnictví AAApoptávka.cz. Dělali jsme na tom od července do srpna 2018, kdy se vyjednávalo o celé formě akvizice a připravovala smlouva a podmínky. Součástí smlouvy byla také podmínka, aby převzetí proběhlo bez přerušení provozu. Po převzetí se minulému šéfovi projektu Tomášovi Voharčíkovi ulevilo a nám v B2M se docela přitížilo :) Září 2018 byl první měsíc pod novým vlastníkem. Nicméně musím říct, že celou firmu to nakoplo k novým výzvám a je to impuls jak jsme předpokládali.

Technologie
Největší problém se nakonec ukázali technologie, tedy technický stav obou aplikací, jejich architektura a správa webů. Původním záměrem bylo se zaměstnanci převzít také IT vývoj 1-2 lidi, ale rozhodli se oba využít příležitosti a změnit projekt. Tedy jsme technicky převzali cca 8 let starou aplikaci, bez znalosti databázové struktury, neoddělený kód .php od html, samozřejmě bez dokumentace. Trochu harakiri (Wiki: japonská rituální forma sebevraždy). Sice jsme již celý srpen připravovali změny k 1.9., ale i tak to bylo a stále ještě je náročné pro skvělé B2M IT, které opravdu zaslouží velkou pochvalu a uznání za zvládnutí válečného stavu, který ani náhodou nepřipomíná běžný provozní stav. Je velký problém pro udržitelnost aplikace a kódu, když si vývoj nedokáže prosadit, byť postupné, zlepšování architektury služby při zvládání běžných požadavků. Věc, které na B2M službách trvá vývojově hodiny na převzaté aplikaci trvá dny, navíc s velkými riziky neprobádaných částí kódu.

Obchod
Co se týká prodeje plus minus se naplňují očekávání, které jsme měli. Retence zákazníků drží, jak bylo deklarováno. Co bylo rozjeto zcela nově a projekt nejel, nebo kde neměl úspěch byl cross prodej dalších služeb stálým zákazníkům a také akviziční prodej ve studené formě a samozřejmě leadovací formě. Všechny prodejní zdroje překvapily okamžitým náběhem do cílovaných prodejů a věřím, že to tak bude i nadále. Medaile za zásluhy patří oddělení Inhouse, zejména Renata a Jarka, dále Retence a partnerům!

Zaměstnanci
Podle plánu mělo přejít s projektem 12 zaměstanců, lidi se však začali průběžně drolit, takže konečné číslo bylo 5 lidí, kteří z MAFRY přešli do AAA poptávka s.r.o. Důležité však bylo, že přišli poptávkáři a obchodníci. Nyní se ukazuje, že dokážeme synergicky jak produktové tak obchodní potřeby pokrýt ze zdrojů B2M.

Byla to také příležitost k několika výstupům v online médiích:

Spřádáme produktové a obchodní plány na rok 2019. Těšíme se!

Žádné komentáře: