čtvrtek 12. prosince 2013

Spokojenost dodavatelů / poptávajících na ePoptávka.cz

ePoptávka.cz, jako ostatně většina poptávkových systémů, se snaží udržet vyvážený ekosystém obou stran, bez kterých by poptávkový systém nemohl existovat - poptávající a dodavatele. Na čí straně stojíme? To takto nelze říci. Na obou, snažíme se o vyváženost.

Někdy je to obtížný úkol. Každá strana má "své zájmy". Zájmem dodavatelů je co nejvíce kvalitních a hodnotných poptávek, zájmem poptávajícího je získat co nejlepší nabídky (pro něj: tedy cena / kvalita / podmínky apod.). Ačkoliv se to nezdá, podle interních a dlouhodobých průzkumů strany poptávajícího cena není majoritní ukazatel, podle kterého se rozhodují - do hry vstupuje také kvalita, servis, celkové podmínky nabídky apod. To platí zejména u firemních zákazníků.

Do toho samozřejmě také vstupuje zájem provozovatele, logicky mít co nejvíce zákazníků.

Postupem času jsme museli také přistoupit k přísnému a nekompromisnímu postupu vůči firmám, které svým jednáním poškozují druhou stranu a současně jméno služby, např. nekorektní obchodní jednání. Na straně poptávajících je jich méně.

Dodavatelů se ptáme již několik let na jejich spokojenost se systémem a je to pro nás přínosná a zajímavá zpětná vazba.


Co nám tedy uvádějí dodavatelé? Některé vybrané příklady odpovědí, pro objektivitu pozitivní i negativní:

(+) Myslím, že vaše služby fungují v rámci vašich možností, ale je pravda, že některé poptávky jsou mimo "mísu" a nezajímavé, ale to je spíše problém poptávajících.....

(-) Mrzí mě hodnocení, ale za celé období jsme nezrealizovali ani jednu poptávku. Přijde mi, že děláme tzv "KŘOVÍ" pro již vybrané subjekty. Nebo se jedná o zakázky malého rozsahu.

(+) Služba je v pořádku, ale jak jsem již při sjednávání služby upozorňoval, máme u nás ve firmě momentálně nastaveny postupy, takovým způsobem, že na žádné akce k poptávkového systému nemáme kapacity.

(0) Dobrý den, toto není na mně, abych hodnotil ( radil ) jak službu zlepšit. Vy děláte svoji práci, ale je tam mnoho potencionálních uchazečů o poptávky. Tím se stane, že se na mne nedostane, ale to není váš problém. Takže nevím co dělat jinak.

(-) Častější a adresnější zasílání poptávek. Na druhou stranu si uvědomuji jaká je doba a poptávky nemusí být pro firmy prioritou číslo jedna. Přesto přejí hodně úspěchů.

(-) bereme tuto službu jako doplňkovou, prodáváme zboží vyšší cenové relace, zákazník dostane desítky nabídek od našich konkurentů, jde hlavně po ceně, takže minimální úspěšnost našich nabídek

(+-) Vaše firma plní vzájemnou dohodu. To je bezva. Za jedince, kteří zasílají poptávky nemůžete. Zatím jsme se setkali pouze s lidmi, kteří pojímají Vaši firmu jako zprostředkovatele sponzorů. V příštím roce asi od smlouvy s Vámu ustoupíme a budeme získávat uplatnění na trhu tak, jako v prvním roce podnikání. Přejeme Vám hodně úspěchů při získávání nových klientů a hlavně pohodu v duši. Při konzultacích s druhými podnikateli v našem oboru jsou zkušenosti s jinými poptávkovými systémy obdobné. Pokud se podíváte na www stránky, někdy nad obsahem popávky zůstává rozum stát. Pokud se nezkontaktujete s poptávajícím. Povětšinou se Vám mysl rozjasní. Těžko můžete splnit požadavek poptávajícího, který si představuje, že mu zadaný výrobek prodáte za cenu, která dosahuje zhruba 2/3 nákladů na na jejich výrobu. Ale to není Váš problém. Vy s námi jednáte seriózně. Za to Vám děkujeme.

(--) Za celý rok se k nám dostalo jen několik málo poptávek, které odpovídaly přesně naší činnosti. Oboru podnikání - tj. obchod či konzultace ve všeobecném hledisku sice poptávkiy odpovídají, ale my jsme velmi konkrétně zaměřeni na prodej ready made společností, zakládání společností a poskytování služby virtuálního sídla a z tohoto konkrétního hlediska obsah poptávek nepokrývá naši nabídku. Pro příští rok službu rozhodně nemáme v plánu obnovit.

(+) Služba je dobrá, pokud je správně začleněná poptávka, což bylo v mém případě trochu komplikované.

Celkové dlouhodobé hodnocení spokojenosti dodavatelů se pohybuje zhruba od roku 2008 na úrovni známky 2 - 2,5 na škále známky 1 - 5 jako ve škole.


Stejně tak se ptáme také poptávajících a i zde jsou spokojení i méně spokojení uživatelé:

(+) Služby jsem využila poprvé,jsem spokojena a mnohokrát děkuji 

(-) Velmi malý prostor pro slovní specifikaci poptávky, což vede k nejasnostem pro potenciální zájemce.

(+) Snad by efektivitu poptávkového řízení zvýšila možnost vědět a moci ovlivnit před rozesláním jména firem k nimž bude poptávka zasílána. Jinak ale systém funguje.

(+) Byl jsem spokojený s rychlostí a jednoduchostí realizace i zpětnou vazbou.

Celkové dlouhodobé hodnocení spokojenosti poptávajících se pohybuje zhruba od roku 2008 na úrovni známky 2 na škále známky 1 - 5 jako ve škole.


úterý 10. prosince 2013

Coming soon ..

Pro leden 2014 připravuje ePoptávka.cz dvě exkluzivní novinky jak pro poptávající, tak pro registrované dodavatele. Informace budou uvolněny ve správný čas prvních dnů ledna 2014.

Obě budou exkluzivní a věříme, že o obou lze říci: "to tu ještě nebylo ..".

Lze snad pouze naznačit, že novou službou pro dodavatele nabídneme variantu služby řešící vysokou konkurenci v poptávkovém systému a poptávajícím nabídneme znalostní akci s názvem "Poptej a jezdi .."

Vy kdo víte, prosím neprozrazovat :)

čtvrtek 5. prosince 2013

Petře díky ..

Tento příspěvek se díky možnosti automatického plánování publikuje zhruba ve 22 hod dnes 5.12. Tou dobou bude již večírek plně rozjetý a překvapení budou již sdělena. Obě jsou pro majitele společnosti B2M.CZ.

První překvapení bylo instalováno dnes asi v 11:30 a čekalo na jeho příchod do firmy :)Druhé překvapení bude předáno na večírku a je to dárkový šek na cca 7,3 mil. člověkominut práce pro rok 2014 od 60 zaměstnanců B2M.CZ, dokonce s garancí :)


Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá :) Když ty to nás osobním dopisem, tak mi do tebe tak :)


neděle 1. prosince 2013

Konference Call centra 2013

Konference se konala již po třinácté v Praze, 28. listopadu v hotelu Grand Majestic Plaza pod záštitou sdružení Admez. Podle mně měla poměrně slušnou úroveň, je cítit že v tomto segmentu je poptávka po akcích tohoto typu.

Protože značná část B2M obratu je realizována pomocí telefonického prodeje, rozhodli jsme se vydat na tuto akci.

Co jsme se dozvěděli:
  1. musíme si ve vedení zlepšit angličtinu :), rozuměl jsem pouze prvnímu anglicky hovořícímu řečníkovi, těm dalším vůbec a tak jsem rád využil konferenčního simultánního tlumočení do sluchátek,
  2. svět call-center je malý a tak jsme potkali jak současné aktivní partnery, tak i lidi z firem, kde jsme se nedohodli :),
  3. v oboru je dynamický pohyb - jednak díky změnám v novém Občanském zákoníku od ledna 2014 ale hlavně díky rozvoji technologií (!) - možnosti hodnocení kvality hovoru pomocí automatizované řečové analýzy mě fakt překvapili - je to taková technologie NASA pro mě :),
  4. top země, kde je nejvíce kontaktních center jsou Velká Británie, Německo a Francie, zde se tedy lze učit co a jak, když jim však rozumíte :(
  5. někteří řečníci byli velmi profesionální formou i obsahem (Vincent van den Bosche), zejména ti zahraniční a někteří, hlavně tedy někteří čeští, by měli zapracovat zejména na prezentačních dovednostech před velkým publikem,
  6. právní teorie stanovisek UOOU vůči "monitorování hovoru z důvodu zvyšování kvality" a právní praxe se - jak jinak - poměrně rozcházejí :),
  7. nejhorší operátoři jsou v Praze, bydlící u rodičů, muži :) [berte prosím s nadsázkou],
  8. kontaktní centrum ČSA má fakt vymazlený interní systém a jeho dodavatel musel na začátku spolupráce odpovědět na 1 500 otázek zda to systém umí a pokud ne, kolik bude stát, aby to uměl,
  9. že to děláme relativně dobře u nás - jsme na výši svými znalostmi, lidmi, operátory, partnery i technologicky ..
  10. že kdo umí, ten umí - díky oběma Luciím z Grow Point za zážitek skvělé a profesionální prezentace.
That's all. I'm looking forward to next year.