čtvrtek 12. prosince 2013

Spokojenost dodavatelů / poptávajících na ePoptávka.cz

ePoptávka.cz, jako ostatně většina poptávkových systémů, se snaží udržet vyvážený ekosystém obou stran, bez kterých by poptávkový systém nemohl existovat - poptávající a dodavatele. Na čí straně stojíme? To takto nelze říci. Na obou, snažíme se o vyváženost.

Někdy je to obtížný úkol. Každá strana má "své zájmy". Zájmem dodavatelů je co nejvíce kvalitních a hodnotných poptávek, zájmem poptávajícího je získat co nejlepší nabídky (pro něj: tedy cena / kvalita / podmínky apod.). Ačkoliv se to nezdá, podle interních a dlouhodobých průzkumů strany poptávajícího cena není majoritní ukazatel, podle kterého se rozhodují - do hry vstupuje také kvalita, servis, celkové podmínky nabídky apod. To platí zejména u firemních zákazníků.

Do toho samozřejmě také vstupuje zájem provozovatele, logicky mít co nejvíce zákazníků.

Postupem času jsme museli také přistoupit k přísnému a nekompromisnímu postupu vůči firmám, které svým jednáním poškozují druhou stranu a současně jméno služby, např. nekorektní obchodní jednání. Na straně poptávajících je jich méně.

Dodavatelů se ptáme již několik let na jejich spokojenost se systémem a je to pro nás přínosná a zajímavá zpětná vazba.


Co nám tedy uvádějí dodavatelé? Některé vybrané příklady odpovědí, pro objektivitu pozitivní i negativní:

(+) Myslím, že vaše služby fungují v rámci vašich možností, ale je pravda, že některé poptávky jsou mimo "mísu" a nezajímavé, ale to je spíše problém poptávajících.....

(-) Mrzí mě hodnocení, ale za celé období jsme nezrealizovali ani jednu poptávku. Přijde mi, že děláme tzv "KŘOVÍ" pro již vybrané subjekty. Nebo se jedná o zakázky malého rozsahu.

(+) Služba je v pořádku, ale jak jsem již při sjednávání služby upozorňoval, máme u nás ve firmě momentálně nastaveny postupy, takovým způsobem, že na žádné akce k poptávkového systému nemáme kapacity.

(0) Dobrý den, toto není na mně, abych hodnotil ( radil ) jak službu zlepšit. Vy děláte svoji práci, ale je tam mnoho potencionálních uchazečů o poptávky. Tím se stane, že se na mne nedostane, ale to není váš problém. Takže nevím co dělat jinak.

(-) Častější a adresnější zasílání poptávek. Na druhou stranu si uvědomuji jaká je doba a poptávky nemusí být pro firmy prioritou číslo jedna. Přesto přejí hodně úspěchů.

(-) bereme tuto službu jako doplňkovou, prodáváme zboží vyšší cenové relace, zákazník dostane desítky nabídek od našich konkurentů, jde hlavně po ceně, takže minimální úspěšnost našich nabídek

(+-) Vaše firma plní vzájemnou dohodu. To je bezva. Za jedince, kteří zasílají poptávky nemůžete. Zatím jsme se setkali pouze s lidmi, kteří pojímají Vaši firmu jako zprostředkovatele sponzorů. V příštím roce asi od smlouvy s Vámu ustoupíme a budeme získávat uplatnění na trhu tak, jako v prvním roce podnikání. Přejeme Vám hodně úspěchů při získávání nových klientů a hlavně pohodu v duši. Při konzultacích s druhými podnikateli v našem oboru jsou zkušenosti s jinými poptávkovými systémy obdobné. Pokud se podíváte na www stránky, někdy nad obsahem popávky zůstává rozum stát. Pokud se nezkontaktujete s poptávajícím. Povětšinou se Vám mysl rozjasní. Těžko můžete splnit požadavek poptávajícího, který si představuje, že mu zadaný výrobek prodáte za cenu, která dosahuje zhruba 2/3 nákladů na na jejich výrobu. Ale to není Váš problém. Vy s námi jednáte seriózně. Za to Vám děkujeme.

(--) Za celý rok se k nám dostalo jen několik málo poptávek, které odpovídaly přesně naší činnosti. Oboru podnikání - tj. obchod či konzultace ve všeobecném hledisku sice poptávkiy odpovídají, ale my jsme velmi konkrétně zaměřeni na prodej ready made společností, zakládání společností a poskytování služby virtuálního sídla a z tohoto konkrétního hlediska obsah poptávek nepokrývá naši nabídku. Pro příští rok službu rozhodně nemáme v plánu obnovit.

(+) Služba je dobrá, pokud je správně začleněná poptávka, což bylo v mém případě trochu komplikované.

Celkové dlouhodobé hodnocení spokojenosti dodavatelů se pohybuje zhruba od roku 2008 na úrovni známky 2 - 2,5 na škále známky 1 - 5 jako ve škole.


Stejně tak se ptáme také poptávajících a i zde jsou spokojení i méně spokojení uživatelé:

(+) Služby jsem využila poprvé,jsem spokojena a mnohokrát děkuji 

(-) Velmi malý prostor pro slovní specifikaci poptávky, což vede k nejasnostem pro potenciální zájemce.

(+) Snad by efektivitu poptávkového řízení zvýšila možnost vědět a moci ovlivnit před rozesláním jména firem k nimž bude poptávka zasílána. Jinak ale systém funguje.

(+) Byl jsem spokojený s rychlostí a jednoduchostí realizace i zpětnou vazbou.

Celkové dlouhodobé hodnocení spokojenosti poptávajících se pohybuje zhruba od roku 2008 na úrovni známky 2 na škále známky 1 - 5 jako ve škole.


Žádné komentáře: