Přeskočit na hlavní obsah

Situační vedení a úrovně připravenosti

Můj osobní základ manažerských dovedností se nachází v době mé práce v Seznam.cz, což už je tedy opravdu dávno, bylo to v letech 2003 - 2005. Seznam investoval do řady obchodních školení v té době se rozvíjela obchodní síť fieldů a bylo potřeba to uřídit. Skvělé školení pro nás realizovala firma GlobeTime Consulting, jmenovitě Josef Hrzán. Následně se vzniklo s Pepou i lidské přátelství nad rámec školení jak moje, tak mojí ženy.

To čím mně vybavilo školení v té době velmi dobře doplňovala osobní a řídící zkušenost Vaška Horejše, který v té době přišel jako ředitel obchodní sítě. On byl tím zkušenějším, který přišel z Editu, v té době tištěného katalogu, který svého času sváděl poměrně vyrovnaný obchodní souboj se Zlatými stránkami Mediatelu. Vašek měl reálné zkušenosti, přehled v práci s lidmi a já byl mladé ucho, které se zase více orientovalo v technických parametrech produktů a služeb, protože jsem před tím reklamu pro Seznam prodával v terénu. Dobře jsme se doplňovali. I s Vaškem zůstalo pevné a letité přátelství, byť se vídáme jen párkrát do roka.

Situační vedení
Vychází z flexibilního pohledu na řešené situace za toho, že každý člověk se kterým ve firmě komunikuju (a to nejen směrem dolů - podřízený, ale také směrem vedle - kolegové i nahoru - nadřízený) je ke každému unikátnímu úkolu vybaven úrovní motivací (chci - nechci to dělat, jsem - nejsem motivován) a současně kompetencí ke zvládnutí úkolu (umím to zvládnout - neumím to zvládnout). Situační vedení je potom o tom, použít odpovídající přístup k zadání úkolu a jeho kontrole. Tedy toho, kdo je vysoce motivován a současně má velké dovednosti a zkušenosti k zadání nechám volnou ruku, budu mu maximálně delegovat zpracování úkolu a nechám mu zkrátka volnost. Na opačné straně ten, komu se zjevně do něčeho nechce a současně to příliž neumí, tak ten už obvykle ve firmě není :), ale pokud ještě přesto je, tak se na něj musí tvrdší a nesmlouvavou direktivou, průběžnou kontrolou a pravidelným reportingem atd. Nemohu mu nechat volnost, ale musí mít vše nalajnované a musí se kontrolovat. Nelze tedy hovořit o jednom univerzálním stylu vedení, ani o tom, že se nějaký konkrétní člověk musí řídit takto, ale opravdu o změnu vedení podle situace a úrovně připravenosti dané osoby. To, že by si každý maximálně přál mít v týmu lidi, kteří umí a chtějí je jasné, ale není to zase až tak jednoduché, protože nejde jen o lidi ale i typy úkolů. V každé práci je prostě občas něco, do čeho s nám nechce a musíme se víc přinutit sami od sebe, nebo od jiných, i když jsme celkově typ člověka, který umí a chce.

Úrovně připravenosti
Úroveň připravenosti vnímejme ve dvou rovinách, na straně jedné jde o schopnosti, tedy znalosti a  zkušenosti - jednoduše řečeno, zda splnit úkol umím - schopnosti, případně už jsem podobné zadání dělal. Na straně druhé jaká je ochota přijetí úkolu - motivace, tedy zejména motivace, sebedůvěra a hlavně fakt přijetí zadaného úkolu. Mnohokrát se stane, že nějaké zadání musí splnit i lidé, kteří ho tolik neumějí, a velmi často i lidé, kteří k němu nejsou motivováni, ani ho moc nepřijímají vnitřně.

Situační tyly vedení
Podle úrovně připravenosti volíme styl vedení takto:


Schéma ukazuje co máme vlastně jako nadřízený více dělat: zda pracovat na podpoře k přijetí úkolu, nebo se více zabývat faktickou stránku zadání a rozvíjet schopnosti ke splnění úkolu. Zda máme nechat volnou ruku, protože bychom schopného a motivaného udusili kontrolou a nedostatkem prostoru, nebo naopak by prostor vedl k destrukci úkolu a chaosu. Samozřejmě je cílem postupně člověka posouvat od direktivy směrem k delegaci přes koučing a participaci, protože nechcete nikoho mít dlouho v direktivě - to je nejen neefektivní, ale i emočně neustojitelné.

Pracuju s tím spíše fuzzy a to na obou pólech, tedy s těmi co umí a chtějí, je to celková a příjemná delegace a na druhé straně s těmi co nemají dovednosti, neumí a navíc jejich osobní postoj jeví velké známky nepřijetí úkolu a nemotivovanosti to není moc příjemné, ale co se dá dělat.

Na otázku co dělat s osobu, kterou se nám nedaří posouvat, nebo se ona sama nechce posunout Pepa vždy s úsměvem odpovídal: Dáme mu příležitost zlepšovat se v jiné firmě. :)


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

B2B sales by phone workshop for sales team Keboola

Tak jsem dělal chytrýho v mezinárodním sales týmu společnosti Keboola. Jak jsem k tomu přišel. To mi takhle napíše Pavel Doležal na WhatsApp pár otázek k jejich aktivitám na telefonu. Řekněme jako přátelskou radu či názor. Odpovídám. A začíná mně to zajímat - cítím potenciál. No a najednou dostávám pozvání "Nechceš si udělat workshop pro náš tým Keboola?" Bohužel přichází i to B, tj. v angličtině. A je to tady .. Připravuju prezentaci, tak nějak naslepo. Tuším o co Pavlovi jde. Mají 40 hovorů / den, v podstatě domlouvají online prezentace (schůzky), kde již s potencionálními klienty platformy komunikuje opravdový salesák. Dosahují 1-2 dema / den. A to mi přijde opravdu málo, včetně nízké aktivity.  Poslouchám jejich hovory a i když přes svůj jazykový analfabetismus v angličtině opravdu skoro nerozumím, je mi jasné, že neprodávají, neptají se, málo zaujmou. Tady se dá hodně vylepšit. Pavel to ví také, ale zřejmě to potřebuje slyšet ještě od někoho jiného. Vzpomínám na doby At

Výroční zpráva spolku NTU 2021

Dne 21.2. se v nové kanceláři spolku na Senovážném náměstí 23 uskutečnila členská schůze s programem schválení výroční zprávy za rok 2021 a dále volby nových členů kontrolní komise. Schůze se zúčastnili členové osobně a dále také online pomocí Google Meet. Výroční zpráva 2021 ke stažení: https://www.nekdotiuveri.cz/o-nas/vyrocni-zpravy   Vážení přátelé a příznivci spolku Někdo Ti uvěří, s radostí a vděčností za vše dobré přinášíme výroční zprávu za uplynulý rok. V roce 2021 jsme byli v kontaktu s 83 oběťmi (sexuálního) zneužívání nejen v církevním prostředí, s mnoha jsme se setkali opakovaně. Zúčastnili jsme se 5 seminářů a diskusí, mluvili se stovkami lidí, s dalšími jsme byli v kontaktu online. „Když se ohlížím za uplynulý rokem, vidím kromě obrovské bolesti také velkou naději. Naději, že můžeme společně s oběťmi nést jejich zranění a že se můžeme podílet na vytváření prostředí, které bude skutečně bezpečné pro všechny,“ říká Jiří Kylar, předseda spolku Někdo Ti uvěří. Jiřina Kočí, k