pondělí 15. července 2013

Poptávkové systémy vs. formy internetové reklamy

SPIRSdružení SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu) publikuje každoročně vývoj výdajů do internetové reklamy v ČR. Počátkem tohoto roku byl publikován také tento výstup - vývoj výdajů za rok 2012.

Standardně SPIR monitoruje celkový objem ročních výdajů v internetové reklamě (v roce 2012 více než 11 miliard Kč), podíl forem internetové reklamy (nejvíce výdajů do display asi 5,5 miliardy Kč, dále do search a reklamních sítí asi 4 miliardy Kč), poskytuje časové řady těchto forem a v neposlední řadě srovnává v časové řadě podíl mediatypů (tv, tisk, internet a další mediatypy).

Můj zájem v tomto článku souvisí s tímto výstupem:


Se znalostí trhu poptávkových systémů kterou mám vím, že existují dva hlavní hráči v ČR, kteří podle mého názoru získávají 80 - 90 % všech výnosů do poptávkových systémů. Ostatní prominou :-)
V ePoptávka.cz pracuji, takže naše výnosy znám velmi dobře a protože jsme výnosy za 2012 publikovali v tiskové zprávě zde - mohu s tímto údajem zde veřejně pracovat. Jedná se o 106 mil. Kč.

Výnosy našeho nejbližšího konkurenta, v němž před nedávnem koupila 70% podíl mediální skupina MAFRA (následně sama koupena skupinou Agrofert) jsou po této transakci odvoditelné z obchodního rejstříku - činí zhruba 60 mil. Kč za rok 2012.

Vraťme se nyní k zobrazenému grafu výše a hledejme, kde je v koláči obsaženo 160 mil. Kč za oba hlavní hráče v jednotlivých formách internetové reklamy (internetovou reklamu chápu v širším slova smyslu jako výdaj firmy do internetové služby, bez ohledu na to, zda se jedná o reklamní či marketingový nástroj). Odpovědí je, že nikde :-) Poptávkové systémy jsou službou svého druhu, menší nika na českém a slovenském trhu, která nezažívá přílišný mediální zájem. 

Kdybych si dovolil poptávkové systémy uvést v tomto koláči, vypadalo by to tedy takto:


Jistě nic velkého, s gigantickými výnosy displaye a searche nelze srovnávat. Optikou katalogů, videoreklamy však již zajímavé výnosy, které nepochybně zejména katalogům musí chybět (srovnejte výši investici např. Firmy.cz a ePoptávka.cz a zvažte prodejní příběh a reálnou možnost návratnosti).

Uvidíme, jak se bude tento trh vyvjíjet, chystáme opět významný posun vůči roku 2012.

Žádné komentáře: