čtvrtek 7. listopadu 2013

InHouse 2.0: Dokázali jsme, že to dokážeme


Tak je to tady. Vlastní akviziční tým B2M.CZ je rozšířen a přemístil se do svých nových kanceláří v druhém křídle budovy. Vždy jsme byli konzervativní, vážili se svého času a energie, kterou jsme nechtěli vkládat do akvizice a proto jsme využívali outsourcingu externích call-center partnerů. To platí i nadále .. Postavení našich partnerů tímto není ohroženo - jejich služeb si vážíme, chceme a budeme jich využívat nadále!

Některé projekty se však ukázalo, že dokážeme prodejně rozběhnout lépe, resp. jako jediní. Celá myšlenka vlastně vznikla nenápadně a poměrně náhodou. Vyskytl se u nás člověk, který měl ambici to vyzkoušet a působil sebevědomým dojmem, že to dokáže.

Dostal příležitost, chopil se jí a využil jí. InHouse 1.0 byla prodejní laboratoř o 3 - 5 operátorech, kde jsme si chtěli testovat různé produkty, ceny a postupy. Pilotovali celkem 5 kampaní od června tohoto roku, po 2 měsících se tým zcela rozpadl a zbyl jediný operátor. Poslední kampaň jede dosud, nabrali jsme další 4 operátory a vyšvihli prodejní výsledek par excelance. Dnes tvoří tým 8 operátorů, kanceláře pojmou celkem 16 - 18 osob. Existence oddělení InHouse pro nás znamená nejen výnos, který jsme s partnery nedokázali, ale také nové prodejní sebevědomí. InHouse 2.0 už není laboratoř, ale standardní prodejní oddělení se svými plány a výnosy.

Díky za všechnu práci všem. Díky Jarce, Lindě, Anitě, Tereze a Michalovi. Také díky všem, kteří se podíleli na zázemí: Jakubovi za vývoj nové centrály, Pavlovi za vybavení kanceláří, Evě a Martinovi za dort :) Petrovi díky za to, že to platí :)

Za všechny bych dále zmínil jedinou osobu a to Filipa. Přes počáteční konflikty a můj jednoznačný odpor jsme našli polohu spolupráce, kdy plně využíváme jeho silných stránek a ty slabší nehrotíme, ale snažíme se doplnit a minimalizovat je. Filip v celé firmě také působí novou energii a drive, který potřebujeme. Za to vše díky a přeji hodně dalších úspěchů! Platí tenisové pravidlo, že stát se světovou jedničkou je těžké, udržet tu pozici ještě těžší - to nyní čeká celé oddělení. Úspěch však bude po zásluze odměněn.  

Žádné komentáře: