středa 2. února 2022

NTU v roce 2021

V roce 2020 na podzim jsem se zapojil do činnosti zájmového spolku s názvem Někdo Ti uvěří, z.s. Jedná se o spolek, který pomáhá obětem sexuálního zneužívání v církvi a snaží se pomoci s tímto tématem v celospolečenské diskuzi. 

Pracuji jako dobrovolník, tedy bez nároku na odměnu za práci, na pozici tajemníka, jako statutárního zástupce spolku. Standardně se zabývám věcmi kolem řízení spolku ve smyslu: evidence členů, příprava a organizace členských schůzí, příprava výroční zprávy, bankovní účet, podklady pro účetnictví apod.

Spolek a jeho členové získali v roce 2021 značnou mediální podporu. Zejména Jiří Kylar s výpovědí svého příběhu v České televizi Přes bolest k naději a Jiřina Kočí na Seznam Zprávy v sérii Ve stínu celibátu.

Spolek vytvořil instituci, která poskytuje obětem toho zneužívání bezpečné prostředí a první kontakt. Co je zajímavé, na podzim 2021 obdržel na svoji činnost grant od nadace Porticus. Projekt se bude zaměřovat hlavně na právní pomoc obětem, vzdělávání, překlady literatury.

Držte palce, ať pohneme s tímto zapikovaným tématem! Co bych si moc přál je, aby církev nekopala toto jednání pod koberec. Aby predátoři nemohli svoji praxi opakovat.  Aby se obětem dostalo pochopení a pomoci. V okolních státech v Evropě se téma otevírá a postoj církve i jejich představitelů se postupně mění - viz:

V rámci činnosti jsem tak odpovídal o detailech našeho rodinného života v rozhovoru na otázky Marka Drábka, pro jeho Youtube kanál. Jako manžel oběti.


Mnoho odkazů, zdrojů a informací naleznou čtenáři také ve Výroční zprávě 2021 spolku na webu www.nekdotiuveri.cz, která bude publikována v nejbližších dnech .


Žádné komentáře: